FAQ CONTACT  
 
 

Collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid voor de Accountants en de Belastingconsulenten

Per 01 mei 2016 wordt een nieuwe collectieve polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor de Accountants en de Belastingconsulenten opgestart bij Allianz Benelux NV onder polisnummer NCN690000823

U bent reeds toegetreden tot de vorige collectieve polis AXA nr. 730.207.745/C en:

- u wenst de ononderbroken voortzetting van uw verzekeringsdekking te waarborgen door vóór
  20 april het nieuw toetredingsformulier in te vullen:


- u wenst meer info betreffende de nieuwe polis:U bent nog niet toegetreden tot de vorige collectieve polis en u bent een reeds door het IAB erkend extern IAB lid of u wenst toe te treden tot deze collectieve polis in het kader van een erkenningsprocedure bij de diensten van het IAB:

U wenst Willemot NV te contacteren:

Klik op “CONTACT” bovenaan deze pagina

U wenst meer info betreffende deze collectieve polis:

Klik op “FAQ” bovenaan deze pagina